Pilfinken

Pilfinkens förskola är belägen i ett villaområde i södra Viggbyholm i Täby. Målet med vårt arbetssätt är att se individen i gruppen. Detta möjliggörs genom att vi ständigt arbetar i mindre grupper, genom att följa barnens intressen, och framförallt: genom att genuint intressera oss för barnen och deras intressen. Vi arbetar i projekt eller tema där barnen styr processen och pedagogerna är medforskande.

Följ oss på sociala medier

Instagram

tabyforskola

Facebook

Täby Förskola

Pilfinkens profil

Pilfinkens profil Profil Lustfyllt och omsorgsfullt lärandePå Flugsnapparen arbetar vi Reggio Emilia inspirerat. Det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet står i fokus. Vi organiserar oss i små

Läs mer »

Inskolning Pilfinken

Inskolning Pilfinken Inskolning Pilfinken Pilfinken- Inskolning  På Pilfinken använder vi oss av heldagarsinskolning. Det är en modell som vi känner ger de bästa förutsättningarna för trygga

Läs mer »

Kontakta Pilfinken

Kontakta Pilfinken Nedan finner du kontaktuppgifter till Pilfinkens avdelningar. Kontaktuppgifter till Pilfinken Facebook: Pilfinkens FacebooksidaTelefon: 070 810 94 68Sjukanmälan: 072 707 33 51 Facebook: Täby Förskola – PilfinkenRektor: Maria LagerstenBiträdande

Läs mer »

Kalendarium Pilfinken

Pilfinkens kalendarium Pilfinkens kalendarium 2022  Augusti         22/8 APT förskolan stänger kl 15.45                       23/8 Föräldramöte Ugglan           18.00-19.00 24/8 Föräldramöte Örnen             18:00-19.00 25/8

Läs mer »

Sjukdomspolicy

Sjukdomspolicy – Täby Förskola  Sjukdomspolicy  Sjukdomspolicy (Med riktlinjer från Barnavårdscentralen, information från Stockholms läns Landsting samt utdrag ur Socialstyrelsens skrift ”smitta i Förskolan”) MÅL: Att

Läs mer »

Täby Förskola Pilfinken

Pilfinkens förskola är belägen i ett villaområde i södra Viggbyholm i Täby. Målet med vårt arbetssätt är att se individen i gruppen. Detta möjliggörs genom att vi ständigt arbetar i mindre grupper, genom att följa barnens intressen, och framförallt: genom att genuint intressera oss för barnen och deras intressen. Vi arbetar i projekt eller tema där barnen styr processen och pedagogerna är medforskande.

Tillgänglig miljö

Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra. Det är därför viktigt att miljön är tydlig och inbjudande för lek samt kreativitet.

Mindre grupper

Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi får på så sätt större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Trygghet & gemenskap

På Täby Förskola ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Vi skapar trygga barn genom att alla pedagoger lär känna alla barn. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger.

Vi utvecklas tillsammans

Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Utifrån barnens intresse ser pedagogerna till att utveckla allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik.

Om oss

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande 

På Pilfinken arbetar vi Reggio Emilia inspirerat. Det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet står i fokus. Vi organiserar oss i små grupper och arbetar projektinriktat där barnen får möjlighet att fördjupa sig i sitt utforskande. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande där pedagogerna är aktiva medforskare. Barnen får då tillfälle att utforska och lära med alla sinnen. Miljö och material utvecklas och anpassas utifrån barnens intressen och behov.

Positiv förstärkning Vi jobbar med att fokusera på det positiva och förstärka allt bra som barnen gör. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden: hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat.

Inflytande För att barnen ska kunna utvecklas och lära sig behöver de vara delaktiga i sina egna lärprocesser och lyssnade på. Vi försöker följa barnen i deras tankar och idéer. När vi ser att barnen visar intresse och nyfikenhet för olika saker till exempel språk/bokstäver, matematik och naturvetenskap reflekterar vi över detta och planerar så att vi kan ge barnen utmaningar i detta inom ramen för tema/projektarbetet. Läs mer om Reggio Emilia här.

Omsorg och lust att lära
För att lära och våga vara nyfiken måste man vara trygg. Därför lägger vi mycket fokus på trygghet när ditt barn börjar hos oss. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss och verksamheten, då vågar de sedan upptäcka. Inskolningen ska vara ett samarbete mellan er föräldrar och oss på förskolan.

Det ska vara roligt att vara på förskolan! Vi pedagoger måste vara flexibla och hela tiden förändra och vara lyhörda kring vad barnen tycker är spännande. De små barnen visar genom kroppsspråk och mimik vad de tycker är roligt. De äldre barnen är en del av planeringen av den dagliga verksamheten och vi diskuterar vilka projekt eller intressen de har. Lusten att lära baseras på en nyfikenhet där vi pedagoger är med och upptäcker.

Lärarna på Gribbylund

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Kontakta oss

Adress: Per Sundbergs väg 1,
183 63 Täby
Öppettider:
Måndag – Fredag 07.00-17.30

Avdelningstelefoner:
Lärkan: Här är barnen 1-3 år gamla. Kontakttelefon: 072 707 33 51
Svanen:  Här är barnen 3-4 år gamla. Kontakt telefon: 072 707 47 82
Örnen: Här är barnen 4-5 år gamla. Kontakt telefon: 072 707 42 69
Ugglan: Här är barnen 5-6 år gamla. Kontakt telefon: 072 70743 28

Platschefsnummer: 070-810 94 68