Inskolning Pilfinken

Inskolning Pilfinken

Pilfinken- Inskolning 

På Pilfinken använder vi oss av heldagarsinskolning. Det är en modell som vi känner ger de bästa förutsättningarna för trygga barn och trygga föräldrar.

Vår heldagarsinskolning är en föräldraaktiv inskolning, ni som föräldrar är med på förskolan hela dagen i tre dagar när inskolningen börjar. Hela inskolningen tar cirka två veckor.

Inskolningens mål:

– Barnet lär känna pedagogerna, övriga barn, förskolans rutiner och lokaler.

– Föräldrar får tid att lära känna pedagogerna, rutiner och andra föräldrar.

– Pedagogerna lär känna barnet och föräldrarna.

Dag 1-3 Tisdag-Torsdag

9.15–14.00
Tillsammans med pedagogerna deltar ni i verksamheten och i dagens alla rutiner vilket skapar kontinuitet och trygghet för både barn och föräldrar. Ert aktiva deltagande är viktigt, det ger barnen en bild av förskolan som rolig och trygg. Som föräldrar får ni en inblick i era barns vardag på förskolan, och era barn får en trygg start på sin förskoletid tillsammans med sina föräldrar. Dessutom får pedagogerna möjlighet att lära känna barnen när de är som tryggast.

Dag 4 Fredag
9.15–14.00
Vi vinkar hejdå till dig och tanken är nu att både du och ditt barn ska känna er säkra på vad dagen kommer att innehålla. Du kan nu börja arbeta/studera men måste kunna vara på förskolan inom 20 minuter om vi ringer efter dig.

Dag 5-10 Måndag-Fredag
9.15–15.00
Vi vinkar hejdå och under dessa dagar måste du kunna vara på förskolan inom 20 minuter om vi ringer efter dig

Viktigt att tänka på
Om ni båda föräldrar vill vara med på inskolningen är det bra om ni delar upp dagarna så att ni inte kommer samtidigt. Det blir då färre vuxna för ditt barn att hålla reda på.

Passa tider är viktigt under dessa två veckor, då vi arbetar för att ditt barn ska känna tillit till oss vuxna och förskolans rutiner.

Det är också viktigt att du hela tiden fokuserar på ditt barn under de tre första dagarna så att du är lyhörd för eventuella osäkerhetssignaler ditt barn kan visa.

När vi kommit fram till dag 5 och det blivit dags för lämning vill vi att du TYDLIGT visar att du säger hejdå genom att vinka och inte dra ut på avskedet som kan kännas svårt för ditt barn. Här är det återigen viktigt att du visar att det är positivt att bli lämnad hos oss. Om du av någon anledning känner att så inte är fallet måste du självklart ta upp det med oss pedagoger men inte i den känsliga ”hejdå” situationen som kan påverka tilliten hos ditt barn.

Avbryts inskolningen, t.ex. vid sjukdom diskuterar vi tillsammans hur vi ska gå vidare med inskolningen.

Viktigt är också att du ventilerar dina frågor och funderingar med oss pedagoger för att undvika osäkerhet.

När barnen känner sig trygga har de lättare att utmana sig själv och sitt lärande. Det är också det som är vårt övergripande mål med verksamheten. Vi vill skapa en verksamhet där barnen känner att de får möjlighet att utveckla sina talanger för ett livslångt lärande samt att barnen lär sig att se sitt eget lärande. Det är också viktigt för oss att barnen får uppleva att de är en tillgång i gruppen. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat och utgår ifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98. reviderad 2018, samt våra egna styrdokument.

Vi kommer att arbeta för att ert barn ska få en bra förskolevistelse genom att erbjuda trygghet och att inspirera till lärande genom lek.

Vi tackar för förtroendet att få följa och vägleda ert barn tillsammans med er.

Citat från Lpfö 98, reviderad 2018: ” Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”.

Två flickor ute på förskolans gård håller varandra i handen med ryggarna vända mot ryggen. Den ena flickan balanserar på en stock som ligger på marken och får hjälp av sin kompis.

Lärarna på Enhagen

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.