Välkommen till Täby Förskola

På Täby Förskola ska alla barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig välkomna och sedda varje dag.

Enheter

Börja hos oss!

Är du intresserad av en plats på en eller flera av enheterna i Täby Förskola?

Ställ ditt barn i kö via Täby kommuns hemsida. Barnet skall ha fyllt ett år för att erhålla en plats.

1
Enheter
barn
erfarna pedagoger

Om Täby Förskola

På Täby Förskola står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat och fokuserar på det kompetenta barnet. Vi arbetar med projekt där barnen får möjlighet att fördjupa sig i sitt utforskande och till stöd har barnen våra pedagoger som är aktiva medforskare. Barnen får tillfälle att utforska och lära med alla sina sinnen. Pedagogerna följer barnen i deras tankar, hypoteser, idéer och uppmuntrar barnen att prova sin hypotes för att sedan tillsammans reflekterar kring vad de gjorde, vad som hände och hur de kan gå vidare. 

Tillgänglig miljö

Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra. Det är därför viktigt att miljön är tydlig och inbjudande för lek samt kreativitet.

Mindre grupper

Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi får på så sätt större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Trygghet & gemenskap

På Täby Förskola ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Vi skapar trygga barn genom att alla pedagoger lär känna alla barn. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger.

Vi utvecklas tillsammans

Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Utifrån barnens intresse ser pedagogerna till att utveckla allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik.

Rektor Maria har ordet