Välkommen till
Täby Förskola

Pilfinken

Pilfinkens förskola är belägen i ett villaområde i södra Viggbyholm i Täby. Målet med vårt arbetssätt är att se individen i gruppen.

Giggen

Giggen är en förskola där barnen och individen står i fokus. Vi har en varierad och inbjudande miljö som utvecklas utifrån barnens intressen. Runt knuten finns en fantastisk närmiljö med lekparker, bollplaner och skogar.

Flugsnapparen

Flugsnapparen är en liten förskola som ligger i ett lugnt område i Näsby Park i Täby. I vår närhet finns skog, lekparker och stora gräsytor. 

Murgrönan

Murgrönans förskola ligger i natursköna Gribbylund i Täby med närhet till både stad och till flera olika utflyktsplatser. 

Ullna

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning är ett verktyg för att kunna bedöma och säkerställa kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Grunden för funktionell kvalitet är läroplanen och aktuell forskning om vad som bidrar till ett gott lärande för barn och elever. Kvalitetsbedömning kvalitetssäkrar verksamheten inom sex områden:

1. Värdegrund
2. Lek
3. Skapande
4. Matematik
5. Naturvetenskap och Teknik
6. Språk, kommunikation och IT

Uppdaterade riktlinjer om Coronaviruset – gäller från måndag 16 mars

Våra elever och vår personals hälsa är vår högsta prioritet. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i våra förebyggande åtgärder. Skolans riktlinjer om coronaviruset beslutas i företagets led-ningsgrupp efter dialog med elevhälsoteamen och skolläkare....

Nu är vi Täby Förskola!

Sedan 2019 är vi Täby Förskola! Våra förskolor ägdes tidigare av Pysslingen men har sedan sommaren 2019 nya ägare i utbildningsföretaget Sedibus AB som bland annat äger och driver Täby Friskola och Tibble Gymnasium i Täby. Personal och ledningsteam...

Täby Förskola © 2020

Förskolechef: Maria Lagersten
Biträdande förskolechef: Elisabeth Bonfant

Funderingar gällande köfrågor, vänligen kontakta enhetschefen för respektive skola.