Välkommen till Täby Förskola

Här ska alla barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig
välkomna och sedda varje dag.

På Täby Förskola står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus. Vi arbetar med projekt där barnen får möjlighet att fördjupa sig i sitt utforskande. Till stöd har barnen våra pedagoger som är aktiva medforskare.
Barnen utforskar och lära med alla sina sinnen. 

Tillgänglig miljö för lek och kreativitet

Såväl inne som ute, är förskolans miljö tillgänglig och materialet är i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra.

Vi ser alla barns lärande och utveckling

Genom att vi delar in barnen i mindre grupper kan vi ställa frågor, lyssna och kommunicera med alla barn varje dag. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra.

Trygghet och gemenskap

Här ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Vi skapar trygga barn genom att alla pedagoger lär känna alla barn. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger.

Vi utvecklas tillsammans

Genom att vara nyfikna och upptäcka tillsammans med pedagogerna utvecklas barnen. Språk och kommunikation, värdegrundsfrågor, skapande och matematik utforskas utifrån deras intressen.

Börja hos oss!

Är du intresserad av en plats på en eller flera av enheterna i Täby Förskola?

Ställ ditt barn i kö via Täby kommuns hemsida. Barnet skall ha fyllt ett år för att erhålla en plats.

Besök oss idag!

På Täby Förskola lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Boka ett besök hos oss idag via våra platschefer och upplev våra inspirerande verksamheter!

Flugsnapparen: Malin Kristensen | 073-044 37 03
Galoppen: Daniel Karlsson | 070-615 10 23 
Giggen: Åsa Warme | asa.warme@tabyforskola.se
Murgrönan: Daniel Karlsson | 070-615 10 23
Pilfinken: Nina Blom | nina.blom@tabyforskola.se
Ullna: Camilla Paulsson | 072 002 02 95

Enheter