Välkommen till
Täby Förskola

Pilfinken

Pilfinkens förskola är belägen i ett villaområde i södra Viggbyholm i Täby. Målet med vårt arbetssätt är att se individen i gruppen.

Giggen

Giggen är en förskola där barnen står i fokus. Föräldrar inbjuds till delaktighet och insyn genom bland annat våra veckodokumentationer. 

Flugsnapparen

Flugsnapparen är en liten förskola som ligger i ett lugnt område i Näsby Park i Täby. I vår närhet finns skog, lekparker och stora gräsytor. 

Murgrönan

Murgrönans förskola ligger i natursköna Gribbylund i Täby med närhet till både stad och till flera olika utflyktsplatser. 

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet är ett verktyg för att kunna bedöma och säkerställa kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Grunden för funktionell kvalitet är läroplanen och aktuell forskning om vad som bidrar till ett gott lärande för barn och elever. Funktionell kvalitet kvalitetssäkrar verksamheten inom sex områden:

1. Värdegrund
2. Lek
3. Skapande
4. Matematik
5. Naturvetenskap och Teknik
6. Språk, kommunikation och IT

Uppdaterade riktlinjer om Coronaviruset – gäller från måndag 16 mars

Våra elever och vår personals hälsa är vår högsta prioritet. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i våra förebyggande åtgärder. Skolans riktlinjer om coronaviruset beslutas i företagets led-ningsgrupp efter dialog med elevhälsoteamen och skolläkare....

Nu är vi Täby Förskola!

Sedan 2019 är vi Täby Förskola! Våra förskolor ägdes tidigare av Pysslingen men har sedan sommaren 2019 nya ägare i utbildningsföretaget Sedibus AB som bland annat äger och driver Täby Friskola och Tibble Gymnasium i Täby. Personal och ledningsteam...

Täby Förskola © 2019

Förskolechef: Maria Lagersten | 070-474 65 86
Biträdande förskolechef: Elisabeth Bonfant | 070-768 33 51