Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning är ett verktyg för att kunna bedöma och säkerställa kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Kvalitetsbedömningen grundar sig i läroplanen och aktuell forskning om vad som bidrar till ett gott lärande för barn och elever. Kvalitetsbedömning kvalitetssäkrar verksamheten inom sex områden:

1. Värdegrund
2. Lek
3. Skapande
4. Matematik
5. Naturvetenskap och Teknik
6. Språk, kommunikation och IT

Förskolepedagog hukar sig vid ett bord på förskolans gård och ler vänligt mot ett barn.