Kontaktuppgifter till samtliga verksamheter

Flugsnapparen 

Telefon: 072-219 36 42
Sjukanmälan: 072-219 36 42
Knotten: 0722-193642
Myggan: 0730-443703
Spindeln: 0722-193659

Murgrönan 

Tussilago: 072-219 07 18
Vitsippan: 072-231 43 03
Solen: 072-234 98 56
Blåklockan: 072-231 67 78
Rosen: 072-236 48 45

Pilfinken

Lärkan: 072 707 33 51
Örnen: 072 707 42 69
Ugglan:  072 70743 28
Svanen:  072 707 47 82

Ullna 

Aspen: 072-002 02 95
Björken: 072-002 02 95
Granen: 070-776 19 00
Tallen: 070-419 26 25  

Giggen

Solen:  070 – 621 85 83
Månen:  070 – 621 86 79
Stjärnan:  070 – 621 67 96

Galoppen

Biet: 072-071 44 26
Spindeln: 072-071 44 27
Trollsländan: 072-071 44 25
Masken: 072-071 44 24

Flugsnapparen 

Adress: Falkvägen 69, 183 50 Täby

Murgrönan

Adress: Reduttvägen 97, 187 68 Täby

Pilfinken

Adress: Per Sundbergs väg 1, 183 63 Täby  

Ullna 

Adress: Ritarslingan 18, 187 66 Täby

Giggen

Adress: Klövjevägen 36, 187 31 Täby

Ledning

Skolchef: Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se
Rektor för Flugsnapparen, Giggen, Ullna och Pilfinken: Maria Lagersten | maria.lagersten@tabyforskola.se
Rektor för Galoppen och Murgrönan: Daniel Karlsson| daniel.karlsson@tabyforskola.se
Biträdande rektorElisabeth Bonfant elisabeth.bonfant@tabyforskola.se

Lämna synpunkter och klagomål
Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel.

I första hand ska synpunkter eller klagomål framföras till skolans rektor, se separata kontaktuppgifter.

I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §.

 Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas direkt till huvudmannen. 
Läs mer om huvudmannens rutiner för klagomålshantering här.

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Cedergrenska uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön, inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring.

Oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning, bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.
Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget här.