Kontaktuppgifter till samtliga verksamheter

Ullna Strand

Telefon: 076-022 51 88 

Flugsnapparen 

Telefon: 072-2193642
Sjukanmälan: 072-2193642

Murgrönan 

Tussilago: 072-219 07 18
Vitsippan: 072-231 43 03
Solen: 072-234 98 56
Blåklockan: 072-231 67 78
Rosen: 072-236 48 45

Pilfinken

Lärkan: 072 707 33 51
Örnen: 072 707 42 69
Ugglan:  072 70743 28
Svanen:  072 707 47 82
Platschefsnummer: 070-810 94 68

Ullna 

Aspen: 072-002 02 95
Björken: 072-002 02 95
Granen: 070-776 19 00
Tallen: 070-419 26 25  

Giggen

Solen:  070 – 621 85 83
Månen:  070 – 621 86 79
Stjärnan:  070 – 621 67 96

Ullna Strand

Adress: Norrtorpsvägen 12, 187 61 Täby  

Flugsnapparen 

Adress: Falkvägen 69, 183 50 Täby

Murgrönan

Adress: Reduttvägen 97, 187 68 Täby

Pilfinken

Adress: Per Sundbergs väg 1, 183 63 Täby  

Ullna 

Adress: Ritarslingan 18, 187 66 Täby

Giggen

Adress: Klövjevägen 36, 187 31 Täby

Ledning

VD (Cedergrenska): Niklas Pålsson | niklas.palsson@cedergrenska.se
Skolchef: Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se
Rektor: Maria Lagersten | maria.lagersten@tabyforskola.se
Biträdande rektor: Elisabeth Bonfant | elisabeth.bonfant@tabyforskola.se

 

Lämna synpunkter och klagomål
Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel.

Synpunkt
Om du har synpunkter gällande vår verksamhet kontaktar du i första hand ansvarig platschef eller rektor. Några exempel på vad som kan ligga till grund för synpunkter är: 

förslag som berör kvalitén på vår verksamhet

något som inte uppfyllts

förbättringsåtgärder av kvalitét

Klagomål
Du kan lämna ett klagomål till oss om vi brustit i vår verksamhet och inte uppfyller krav och mål som specificeras i olika styrdokument. Vi är förpliktade att svara dig och återkomma med ett eventuellt förslag på åtgärd. Klagomål skickas till skolchef, Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se

Cedergrenskas rutin för hantering av klagomål