Sjukdomspolicy – Täby Förskola

 Sjukdomspolicy

 Sjukdomspolicy
(Med riktlinjer från Barnavårdscentralen, information från Stockholms läns Landsting samt utdrag ur Socialstyrelsens skrift ”smitta i Förskolan”)

MÅL: Att skapa en frisk arbetsmiljö för barn och vuxna på förskolan för att uppnå en optimal arbetssituation. Att öka frisknärvaron för barn och personal. Att hjälpa barnen att bli medvetna om betydelsen av god hygien.

SYFTE: Undvika att smittsamma sjukdomar sprider sig.

Förskolan ansvarar EJ för medicinering.

Sjukanmälan:
Vid sjukdom vill vi att ni meddelar avdelningen så tidigt som möjligt samma dag. Friskanmälan ska ske dagen innan barnet kommer tillbaka, senast 14.00. Detta för att vi ska kunna planera lunch, aktiviteter och personalfördelning.

Allmäntillståndet avgör:
Oavsett vilken sjukdom det rör sig om bör barnets allmäntillstånd alltid vara sådant att det orkar delta i barngruppens dagliga aktiviteter.
Det är svårt att avgöra om barnet är sjukt och skall stanna hemma eller om de kan komma till förskolan. Det är stor skillnad att vara på förskolan jämfört med att vara hemma, och även om de anses friska hemma så är det inte säkert att de orkar en hel arbetsdag på förskolan. Om de orkar vara med på våra aktiviteter, klarar att vara utomhus samt fungerar som de brukar är de självklart välkomna till förskolan. Om vi anser att barnet är hängigt så ringer vi er föräldrar för att rådgöra med er om barnets tillstånd och ibland för att tala om att ni bör komma och hämta barnet.

Ha inte för bråttom tillbaka efter en infektion. Barnet är då lättare mottaglig för nya infektioner.

FÖRKYLNING
I början av en förkylning när näsa och ögon rinner är barnet som mest smittsamt och ska vara hemma. När barnet är piggt och feberfritt kan det komma tillbaka till förskolan. Det är personalen, i samråd med vårdnadshavarna, som avgör om barnet orkar delta i förskolans vardagliga aktiviteter.

ÖGONINFLAMMATION
Förkylningsvirus infekterar ofta ögonen. I regel behövs ingen behandling. Barn med kladdiga och röda ögon bör vara hemma. Vid långvariga problem, över en vecka, bör BVC eller vårdcentral kontaktas.

MAGSJUKA & VINTERKRÄKSJUKA
Skillnaden mellan magsjuka och vinterkräksjuka är att magsjuka kan vara bakteriell, orsakas av en parasit, virus eller en rad andra smittämnen. Vinterkräksjukan orsakas av ett virus, caliciviruset. Vinterkräksjukan är väldigt smittsam.

Eftersom vi enbart kan avgöra om det är magsjuka eller vinterkräksjuka med hjälp av provtagning bör vi vara extra försiktiga pga. den stora smittorisken.
Vinterkräksjukan varar mellan 1-3 dagar och du kan får både feber och muskelvärk.

Eftersom desinfektionsmedel ej biter på virus är det bästa att tvätta noggrant med tvål och vatten. Om barnen kräkts ska det ha gått 48h från första normala måltiden som barnet inte kräkts upp. Vid diarré ska det ha gått 48h från första normala avföringen. Magen skall fungera normalt och barnet skall ha börjat med normal kost igen. Även syskon bör stanna hemma då inkubationstiden är kort!

STREPTOKOCKER
T.ex. halsfluss, viss sorts snuva och scharlakansfeber. Barnet skall vara hemma i minst tre dagar vid penicillinbehandling samt vara feberfritt och ha ett gott allmäntillstånd.

 KIKHOSTA
Barnet bör vara hemma i fem dygn vid antibiotika behandling. Om man väljer att inte behandla med antibiotika skall barnet vara hemma i sex veckor. Även om barnet får antibiotika kan hostan vara så besvärlig att barnet inte orkar vara på förskolan den första tiden.

Vid misstanke om streptokocker eller kikhosta kontakta BVC för råd. Om barnet bedöms behöva provtagning skall barnet stanna hemma tills det är klart att det inte rör sig om streptokocker infektion eller kikhosta.

VATTKOPPOR
Vattkoppor är en virusinfektion med stor smittsamhet. Det börjar med blåsor som sedan torkar till skorpor. Barnet ska vara hemma tills alla blåsor torkat in och har en skorpa. Barnet skall alltid stanna hemma i minst en vecka.

HUVUDLÖSS
Behandlas med särskilt schampo enligt medföljande instruktioner. Undersök dagligen under 2 veckor. Endast den som har löss ska behandlas. Barnet kan vara på förskolan under behandlingen.

SPRINGMASK
Enbart drabbade behandlas, barnet kan komma tillbaka dagen efter behandling. Noggrann handhygien är viktig. Meddela alltid förskolan.

SVINKOPPOR/IMPETIGO
Bakterie orsakad av streptokocker. Det sätter sig som sår, oftast runt mun och näsa. Barnet ska vara hemma tills utslagen har torra skorpor.

HÖST BLÅSOR
Virusinfektion, ingen till måttlig feber. Små röda utslag som utvecklas till blåsor i handflata, fotsula och i munnen. Blåsorna i munnen kan vara smärtsamma. Barnet kan vistas i förskolan när allmäntillståndet tillåter och barnet kan äta vanlig mat.

Vid andra sjukdomar eller om ni känner er osäkra fråga gärna oss på förskolan eller vänd er till BVC alternativt vårdcentral.

Lärarna på Enhagen

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.