Ullnas profil

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten.

Vår profil

Genom vår profil Hälsa & Rörelse får barnen nya erfarenheter och erövrar nya färdigheter. De får prova olika rörelseformer och hitta glädjen i att röra på sig. Utevistelse är den naturliga platsen att utöva fri lek som är spontan och ger utrymme för fantasi. För allas välbefinnande strävar vi efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi strävar efter att alla avdelningar har gemensamma aktiviteter för att skapa en trygghet. Alla barn är allas barn.

Profilen Hälsa & Rörelse fokuserar på: 

  • Rörelse i den vardagliga verksamheten
  • Hitta glädjen i att röra på sig och våga prova olika rörelseaktiviteter
  • Barnet får möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  • Förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande
  • Vi lägger stor vikt vid den sociala hälsan
Två pojkar på förskolan är ute och leker på förskolans gård. De använder en grön taxicykel. Pojkarna tittar in i kamera och ler busigt