Ullnas profil

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten.

Vår profil

Genom vår profil Hälsa & Rörelse får barnen nya erfarenheter och erövrar nya färdigheter. De får prova olika rörelseformer och hitta glädjen i att röra på sig. Utevistelse är den naturliga platsen att utöva fri lek som är spontan och ger utrymme för fantasi. För allas välbefinnande strävar vi efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi strävar efter att alla avdelningar har gemensamma aktiviteter för att skapa en trygghet. Alla barn är allas barn.

Profilen Hälsa & Rörelse fokuserar på: 

  • Rörelse i den vardagliga verksamheten
  • Hitta glädjen i att röra på sig och våga prova olika rörelseaktiviteter
  • Barnet får möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  • Förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande
  • Vi lägger stor vikt vid den sociala hälsan

Kontakta oss

Ritarslingan 18
187 66 Täby

Platschef: Camilla Paulsson | 072 002 02 95

Avdelningens telefonnummer:
Aspen: 072-002 02 95
Björken: 072-002 02 95
Granen: 070-776 19 00 
Tallen: 070-419 26 25