Välkommen till Täby Förskola! 

I mitt arbete som rektor för Täby Förskola har jag tillsammans med mina pedagoger skapat en riktigt bra förskola som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Vi fokuserar på det kompetenta barnet, där det lustfyllda samt omsorgsfulla lärandet står i fokus. 

På alla våra förskoleenheter genomsyrar vårt arbete med hållbarutveckling. 
Våra enheter erbjuder en lugn miljö där alla barn blir sedda och alla barn får utvecklas i sin egen takt. För att barnen ska kunna utvecklas och lära sig behöver de vara delaktiga i sina egna lärprocesser. Vi fångar och följer barnen i deras tankar, hypoteser och idéer.

Den pedagogiska dokumentationen är basen till det systematiska kvalitetsarbetet.
Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som frekvent används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i enlighet med läroplanen.

Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig. Våra pedagoger ger barnen alla verktyg och kunskaper de behöver för att lägga grunden till all kunskap.
Genom vårt arbete tillsammans med barnen förbereder vi dem inför livets utmaningar och att börja skolan.

Varmt välkommen till Täby Förskola

Rektor Maria Lagersten står ute på förskolans gård och tittar glatt in i kameran.