Ullna

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten.

Ansök till oss

Här ställer du ditt barn i kö för en plats på Ljungmyr.

Täby Förskola Ullna

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten där samvaro och trygghet är viktiga grundstenar. Tid och utrymme finns varje dag för den fria leken där barnen övar sin kreativa förmåga. Pedagoger hjälper och stöttar barnen för att främja leken och ger varje barn det individuella stöd den behöver.

Tillgänglig miljö

Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen, vi tror på att barn kan själva och ger dem möjlighet att ta ansvar och att kunna påverka i allt från stort till smått. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra så miljön är tydlig och inbjuder till lek och kreativitet.

Mindre grupper

Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under sin dag på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi ges större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Trygghet & gemenskap

På Giggen ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Genom att vi ser till att alla pedagoger lär känna alla barn vid olika tillfällen så får barnen en trygghet i hela förskolans verksamhet. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger men med en stor skillnad – Vårt uppdrag!

Vi utvecklas tillsammans

Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Utifrån barnens intresse ser vi pedagoger till att få med allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik, med mera.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Täby Friskola

Instagram

@taby.friskola

Lärarna på Ljungmyr

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Täby Förskola Ullna

"barnen och individen står i fokus"

På Ullna är det barnens intressen och behov som är utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten. Barnen ska uppleva förskolan som trygg, rolig och lärorik och därigenom få många positiva upplevelser och glada minnen med sig i livet. En stor del av vår verksamhet tillbringar vi utomhus, under hela året. Varje dag är en upptäcktsfärd!

Inskolningen Ullna 

Föräldraaktiv inskolning innebär att du är med som förälder under de tre första dagarna på förskolan tillsammans med ditt barn. Du deltar i alla dagens rutiner och verksamhetsdelar både för att vara ett stöd för ditt barn och för att få en insyn in förskolans dagliga verksamhet. Du sitter med på samlingen, deltar i rutinerna/aktiviteterna, hjälper ditt barn med blöjorna eller toalettbesök, är med på utevistelsen etc. Inskolningen för varje barn är
individuell, hur snabbt det går fram och självklart också om ditt barn har gått på förskola innan eller om det är första inskolningen. Lika viktig som inskolningen är för ditt barn så är det för våra barn (som redan går på förskolan) att få lära känna sina nya kompisar. Dina frågor och funderingar – ställ dem direkt till pedagogerna under inskolningsdagarna. Vi finns där för er. Under inskolningsdagarna har ni och era barn med er kläder efter väder samt egna blöjor till barnen. Vi ser fram emot att träffa er på Täby Förskola!

Inskolningstider
Vecka 1
Dag 1: Tid9-ca 11 Fruktstund på förskolan, ni äter lunch hemma.
Dag 2: Tid: 9-14 Inskolning inkl. lunch för barn och föräldrar. 
Dag 3 Tid: 9-14 Inskolning inkl. lunch för barn och föräldrar. 
Dag 4 Tid: 9-14 Barnet lämnas på förskolan. Här sker en individuell anpassning i dialog med pedagogen. Föräldern lämnar barnet, men ska finnas tillgänglig hela dagen. 
Dag 5: Tid: 9-14 Barnet lämnas på förskolan. Här sker en individuell anpassning i dialog med pedagogen. Föräldern lämnar barnet, men ska finnas tillgänglig hela dagen.

Vecka 2
Dag 6: Tid: 8.45-15
Kortare vistelsetid andra veckan. Du som förälder finns nåbar och kan
komma till förskolan med kort varsel vid behov.
Dag 7 till 10: Tid: 8.45-15

Vecka 3
Dag 11:
 Ditt barn har ordinarie vistelsetider utifrån ert behov.

Genom vår profil Hälsa & Rörelse får barnen nya erfarenheter och erövrar nya färdigheter. De får prova olika rörelseformer och hitta glädjen i att röra på sig. Utevistelse är den naturliga platsen att utöva fri lek som är spontan och ger utrymme för fantasi. För allas välbefinnande strävar vi efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi strävar efter att alla avdelningar har gemensamma aktiviteter för att skapa en trygghet. Alla barn är allas barn.

Profilen Hälsa & Rörelse fokuserar på: 

 • Rörelse i den vardagliga verksamheten
 • Hitta glädjen i att röra på sig och våga prova olika rörelseaktiviteter
 • Barnet får möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • Förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande
 • Vi lägger stor vikt vid den sociala hälsan

En dag hos oss

06.45 Förskolan öppnar. Vi startar dagen tillsammans på avdelningen Granen.

06.45-07.15 Frukost serveras

07.30 Gemensam utevistelse

09.00-10.30 Samling och aktiviteter startar.

Lunch serveras på respektive avdelning. Vi har en lugn och pedagogisk stund tillsammans med barnen.

11.00 Äter de yngre barnen

11.15 Äter de äldre barnen

11.45 -12.00 Alla barnen vilar efter behov. Efter vilan erbjudas både aktiviteter inomhus och utomhus.

14.00 Serveras mellanmål

15.00 Utevistelse

16.30 Gemensam fruktstund

17:15 Förskolan stänger

Specialkost och övrig allergi
Barn i förskolan erbjuds specialkost om det finns medicinska, religiösa eller etiska skäl. Fyll i och lämna medföljande blankett till förskolan. Nötter förekommer aldrig på förskolan då vi är en nötfri förskola. Har ni pälsdjur i familjen? Fråga om det finns allergiska barn som man behöver ta hänsyn till.

Sjukdomspolicy
Det kan ibland vara svårt att avväga om ett barn är tillräckligt friskt för att gå på förskolan. Vi vill här klargöra hur vi vill ha det i dessa sammanhang. Vi följer de rekommendationer som finns i skriften Smitta i förskolan från Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)

 • Barnets allmäntillstånd skall tillåta att det kan delta i alla aktiviteter, såväl inomhus som utomhus. Om barnet insjuknar under dagen eller är tillbaka för tidigt kontaktar vi er.
 • Barn som har feber kan inte vistas på förskolan. Minst en feberfri dag för att återhämta sig behövs innan barnet kommer tillbaka.
 • Barn med ögoninfektion hålls hemma tills behandlingen gjort barnet smittfritt, d.v.s. minst två dagar. Ögat skall vara irritationsfritt.
 • Barn som har maginfektion skall vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning eller diarré. Barnet ska kunna äta normal kost. För att förhindra vidare smitta skall även syskon vara hemma.
 • Inga mediciner mot infektioner ges på förskolan.

Yngre barn som ännu inte hunnit bygga upp sitt immunförsvar blir lätt och ofta sjuka. Det är helt normalt och en del i barnets utveckling. För att ditt barn ska kunna bygga upp sitt immunförsvar är det viktigt att barnet får vara hemma och tillfriskna i lugn och ro. Om ditt barn blir sjukt under vistelsen på förskolan och inte orkar delta i förskolans aktiviteter kontaktar vi dig så att du kan hämta ditt barn.

Informationsflöde
Täby förskola använder webbverktyget Schoolsoft där information från avdelningen, förskolan och chef-teamet finns att läsa som bland annat dokumentation som visar ditt barns förändrade lärande genom förskoletiden. Information om ditt barns lärande och utveckling sker även i det dagliga mötet vid lämning/hämtning samt under föräldrasamtal en gång per termin.  

När du har frågor eller annat som du vill prata om kontaktar du i första hand avdelningens pedagoger, i andra hand platsansvarig och sedan förskolecheferna. Tveka inte att höra av dig. 

När du har frågor eller annat som du vill prata om kontaktar du i första hand avdelningens pedagoger eller platsansvarig sedan förskolecheferna. Tveka inte att höra av dig.

 • Viktigt att ni fyller i barnets ramtider på schoolsoft (klicka bort veckan så gäller tiderna varje dag). Lämning och hämtning ska ske inom den tid du har uppgett, vi anpassar pedagogernas schema utifrån barnens tider. Behöver du tillfälligt ändra ditt barns tid kan du prata med pedagogerna. Om du blir försenad när du ska hämta ditt barn vill vi att du ringer förskolan. Har ni behov av att utöka barnets ramtider varslar ni förskolan 14 dagar innan och ändrar sedan ramtiderna i Schoolsoft när det blir aktuellt.
 • På Giggen är vi ute varje dag och ditt barn behöver kläder för alla väder. I hallen har ditt barn en egen hylla som är avsedd för ytterkläder och extrakläder. Det är viktigt att du märker barnets kläder, nappar etc. för att både du och vi lättare ska hitta ditt barns tillhörigheter.
 • Om ditt barn ska vara ledig eller är sjuk vill vi att du frånvaro anmäler i Schoolsoft och anger orsak i ”meddelande” för aktuell dag, innan kl.8.00. När barnet blivit frisk vill vi att du skickar ett sms senast kl.14.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Detta är viktigt då vi planerar eventuella vikariebehov utifrån antalet barn.
 • Om någon annan än vårdnadshavare skall hämta barnet är det viktigt att ni meddelar förskolan i förväg, annars får vi inte lämna ut era barn (”meddelande” i Schoolsoft).

Ni måste alltid vara kontaktbara. Det är ert ansvar att se till att förskolan alltid kan få tag på någon som har ansvar för barnet.

Kläder på förskolan – råd och tips

Såhär behåller barnen värmen och får bästa rörelseförmåga:

 

 • Närmast kroppen: ull eller funktionsställ, ullstrumpor på fötterna (flossade på insidan värmer mest).
 • Mellanlager: fleecetröja/byxa/overall, finns även i ull. Är det kallt behövs ytterligare ett lager med fleece.
 • Ytterlager: skaljacka/byxor/overall och/eller vinteroverall.
 • Halsen: en fleece/ull krage hjälper kroppen att behålla värmen.
 • Mössa/vantar: anpassade efter årstiden. Fingervantar används när barnet kan sätta på de själv. Innan dess är det tumvantar som gäller (de värmer också mer).
 • Skor/stövlar: allvädersstövlar behövs vid slaskväder och varmare vinterskor används när det är snö.
 • Galonkläder: behövs när det regnar, så rymliga att en vinteroverall får plats under.
 • Regnmössa: ”sydväst” rekommenderar vi till alla barn, regnjackans luva är inget bra alternativ.
 • Galonvantar: med fleecefoder alt. ofodrade med ullvantar.

Förtydligande: galonkläder och stövlar ska alltid finnas på förskolan då vi är ute i alla väder.

Tänk på att fleecefodrade galonkläder fungerar utmärkt när det inte är för kallt. Vid kallare väderlek kyler galonen och blir även hård så att det hämmar barnens rörelseförmåga, då är det bättre att välja en vinteroverall.

 

Av säkerhetsskäl skall barnen inte använda halsduk eller kläder med fast luva på förskolan!
Det är vår skyldighet att skydda barnen från solen. Vår och sommar behöver alla barn en solhatt på förskolan, väljer man att ha keps rekommenderar vi en som också skyddar öron och nacke. En långärmad t-shirt och tunnare långbyxor (istället för shorts) är bra att ha då kläder skyddar bäst mot solen. Ni föräldrar smörjer in solskydd som komplement på morgonen och vi fyller på efter vilan. Ni tar med egen solkräm/solstift (märkt med namn) som läggs på barnets hylla.

Täby Förskola Ullna består av fyra avdelningar, Tallen, Granen, Björken, Aspen och Ullna Strand. 

Tallen – Här är barnen 1-3 år gamla, ca 15 barn och 3 pedagoger.
Kontakt telefon: 070-419 26 25

Granen – Här är barn 1-3 år gamla, ca 15 barn och 3 pedagoger.
Kontakt telefon: 070-776 19 00

Björken – Här är barn 3-5 år gamla, ca 22 barn och 3 pedagoger.
Kontakt telefon: 072- 002 02 95

Aspen – Här är barn 3-5 år gamla, ca 22 barn och 3 pedagoger.
Kontakt telefon: 072-002 02 95

Rektor: Maria Lagersten

Biträdande rektor: Elisabeth Bonfant

Platschef: Camilla Paulsson | 072 002 02 95

Kontakta oss

Ritarslingan 18
187 66 Täby

Platschef: Camilla Paulsson | 072 002 02 95

Avdelningens telefonnummer:
Aspen: 072-002 02 95
Björken: 072-002 02 95
Granen: 070-776 19 00 
Tallen: 070-419 26 25