Ullnas kalendarium

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten.

Kalendarium Ullna 2023

Oktober
24/10 – Personalmöte. Förskolan stänger 15.45.

November
21/11 – Personalmöte. Förskolan stänger 15.45.

December
8/12 – Studiedag. Förskolan stängd.
14/12 – Personalmöte. Förskolan stänger 15.45

Vidare information om förskolans aktiviteter och verksamhet kommer löpande på Unikum att ta del av under terminens gång.