Inskolning Ullna

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten.

Inskolning Ullna


Föräldraaktiv inskolning innebär att du är med som förälder under de tre första dagarna på förskolan tillsammans med ditt barn. Du deltar i alla dagens rutiner och verksamhetsdelar både för att vara ett stöd för ditt barn och för att få en insyn in förskolans dagliga verksamhet. Du sitter med på samlingen, deltar i rutinerna/aktiviteterna, hjälper ditt barn med blöjorna eller toalettbesök, är med på utevistelsen etc. Inskolningen för varje barn är individuell, hur snabbt det går fram och självklart också om ditt barn har gått på förskola innan eller om det är första inskolningen. 

Lika viktig som inskolningen är för ditt barn så är det för våra barn (som redan går på förskolan) att få lära känna sina nya kompisar. Dina frågor och funderingar – ställ dem direkt till pedagogerna under inskolningsdagarna. Vi finns där för er. Under inskolningsdagarna har ni och era barn med er kläder efter väder samt egna blöjor till barnen. Vi ser fram emot att träffa er på Täby Förskola!

Inskolningstider
Vecka 1
Dag 1: Tid9-11 Fruktstund på förskolan, ni äter lunch hemma.
Dag 2: Tid: 9-efter lunch. Inskolning inkl. fruktstund och lunch för barn och förälder. 
Dag 3 Tid: 9-14 Inskolning inkl. fruktstund, lunch och vila för barn och förälder. 
Dag 4 Tid: 9-14 Barnet lämnas på förskolan. Här sker en individuell anpassning i dialog med pedagogen. Föräldern lämnar barnet, men ska finnas tillgänglig hela dagen och komma med kort varsel. 

Vecka 2
Tid: 9-14 Barnet lämnas på förskolan. Här sker en individuell anpassning i dialog med pedagogen. Föräldern lämnar barnet, men ska finnas tillgänglig hela dagen och kan komma med kort varsel.

Vecka 3
Ditt barn har ordinarie vistelsetider utifrån ert behov.

 

Barn som leker på förskolans gård. Tre barn gungar på en röd gungställning och två förskolelärare överblickar aktiviteterna. Ballonger vajar från trädet intill gungorna