Flugnapparen

Vi organiserar oss i små grupper och arbetar projektinriktat där barnen får möjlighet att fördjupa sig i sitt utforskande. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande där pedagogerna är aktiva medforskare. Barnen får då tillfälle att utforska och lära med alla sinnen. Miljö och material utvecklas och anpassas utifrån barnens intressen och behov.

Inskolning Flugsnapparen

På Flugsnapparen använder vi oss av tredagarsinskolning. Det är en modell som vi känner ger de bästa förutsättningarna för trygga barn och trygga vårdnadshavare. Själva inskolningen tar ca två veckor, varav ni som vårdnadshavare är med hela tiden under tre dagar. 

Föräldraaktiv inskolning innebär att du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn är med under de tre första dagarna. Du deltar i alla dagens rutiner samt verksamhetsdelar. Dels för att vara ett stöd för ditt barn men även för att du som vårdnadshavare ska kunna få en inblick i förskolans dagliga verksamhet.

Under inskolningen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn i rutinerna som finns på förskolan. Med rutiner menar vi: lek inne och ute, samling, måltider, av- och påklädning, blöjbyten/toabesök med mera.

Inskolningen är individuell för varje barn. Så länge du är med ditt barn på förskolan är det du som vårdnadshavare som är den viktigaste personen för ditt barn. Om du som vårdnadshavare är positiv och aktiv under inskolningen hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och att ditt barn kan känna sig tryggt på förskolan. För oss pedagoger som ska lära känna ditt barn är det du som vårdnadshavare som besitter den viktiga kunskapen om ditt barn som vi är intresserade av; berätta gärna för oss om ditt barn.  

Under de tre första dagarna du är med ditt barn på förskolan så lämnar du inte barnet, utan detta sker först på dag fyra. 

När det är dags för att lämna barnet är det viktigt med ett tydligt och kort avsked. Detta görs tillsammans med en pedagog. Att barn blir ledsna när en vårdnadshavare lämnar är en naturlig reaktion och det är viktigt att barnet får känna att det är ok att vara ledsen. Det underlättar då för barnet om avskedet är kort. Det är vi som pedagoger som tröstar och vägleder barnet in i verksamheten när behovet finns.  

Om ni har frågor, funderingar ställ dem gärna under inskolningsdagarna, vi finns där för er. 

Skulle inskolningen avbrytas, t.ex. vid sjukdom så diskuterar vi tillsammans med er vårdnadshavare hur vi går vidare för att det ska bli så bra som möjligt för just ert barn. 

Citat från Lpfö 18 ” Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”. 

Vi hälsar er varmt välkomna till Flugsnapparens Förskola.

 

Förskolelärare sitter på huk och ler glatt mot ett barn. I förgrunden syns gröna blad lite suddigt.

Lärarna på Gribbylund

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Kontakta oss

Falkvägen 69
183 50 Täby
Telefon: 072-2193642
Sjukanmälan: 072-2193642