Giggen

Giggen är en förskola där barnen och individen står i fokus. Vi har en varierad och inbjudande miljö som utvecklas utifrån barnens intressen.
Runt knuten finns en fantastisk närmiljö med lekparker, bollplaner och skogar.
 
Varmt välkommen till oss!

Ansök till oss

Här ställer du ditt barn i kö för en plats på Ullna Strand.

Giggen

Giggen är en förskola där barnen och individen står i fokus. Vi har en varierad och inbjudande miljö som utvecklas utifrån barnens intressen. Runt knuten finns en fantastisk närmiljö med lekparker, bollplaner och skogar. Föräldrar inbjuds till delaktighet och insyn genom bland annat våra veckodokumentationer. 

Tillgänglig miljö

Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen, vi tror på att barn kan själva och ger dem möjlighet att ta ansvar och att kunna påverka i allt från stort till smått. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra så miljön är tydlig och inbjuder till lek och kreativitet.

Mindre grupper

Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under sin dag på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi ges större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Trygghet & gemenskap

På Giggen ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Genom att vi ser till att alla pedagoger lär känna alla barn vid olika tillfällen så får barnen en trygghet i hela förskolans verksamhet. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger men med en stor skillnad – Vårt uppdrag!

Vi utvecklas tillsammans

Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Utifrån barnens intresse ser vi pedagoger till att få med allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik, med mera.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Täby Friskola

Instagram

@taby.friskola

Lärarna på Ullna Strand

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Täby Förskola Giggen

"barnen och individen står i fokus"

På Giggen är det barnens intressen och behov som är utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten. Barnen ska uppleva förskolan som trygg, rolig och lärorik och därigenom få många positiva upplevelser och glada minnen med sig i livet. En stor del av vår verksamhet tillbringar vi utomhus, under hela året. Varje dag är en upptäcktsfärd!

Inskolningen Giggen

Inskolningen pågår under två veckor, de tre första dagarna är du tillsamman med ditt barn på förskolan och vi håller oss ute så mycket det går på grund av rådande situation. I samråd med er vårdnadshavare känner vi in när ert barn är redo för att följa med oss pedagoger in för att ta nästa steg i inskolningen. Ni går hem innan lunch i början, vila gör barnet först i slutet på andra veckan när miljön är mer invand. Dag fyra lämnas barnet en kortare stund och sedan utökas tiden som barnet är själv successivt. Har ditt barn gått på förskola tidigare har vi en dialog om tiderna, men av erfarenhet ser vi att det är bäst att skynda långsamt då det är en stor omställning med den nya miljön.

Blanketter att fylla i och lämna till oss när ni börjar:

Samtycke till användning av bild och film

Intyg födoämnesreaktioner, om barnet har behov av specialkost.

 

Inskolningsschema
Inskolningsvecka 1

Tisdag        9.00-10.30, går hem innan lunch

Onsdag         9.00-10.30, går hem innan lunch

Torsdag      9.00-10.30, går hem innan lunch             

Fredag        9.00-10.00    

Inskolningsvecka 2 
Måndag     9.00-10.00    

Tisdag        9.00-10.30 går in med några barn    

Onsdag       9.00-11.30, hämtas efter lunch              

Torsdag      9.00-ca.13.30 hämtas efter vilan           

Fredag        9.00-ca.13.30 hämtas efter vilan 

Barn som går 15- eller 25 timmar är lediga på fredagar

Vidare går ditt barn sin ordinarie tid.

 

Föräldraaktiv inskolning
Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn i rutinerna som finns på förskolan. Med rutiner menar vi lek inne, lek ute, samling, måltider, av- och påklädning, blöjbyten/toabesök etc. Så länge du är med ditt barn på förskolan är det du som förälder som är den viktigaste personen. Om du som förälder är positiv och aktiv under inskolningen hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och att ditt barn kan känna trygghet här. För oss som ska lära känna ditt barn har du som förälder viktiga kunskaper som vi är intresserade av, berätta gärna för oss om ditt barn. Du går aldrig ifrån ditt barn de dagar du är med utan det görs först dag fyra när det är dags att vinka hejdå.

Då är det viktigt med ett tydligt och kort avsked. Detta ska göras tillsammans med en pedagog. Att bli ledsen när en förälder lämnar är en naturlig reaktion och man får vara ledsen. Känslor är aldrig fel. Men vi underlättar för barnet genom att göra avskedet kort. Det är pedagogerna som tröstar och hjälper barnet in i verksamheten när det behövs. Det är en del i processen att stärka tilliten och lära känna varandra.  

Trygghet och gemenskap
På Giggen ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Genom att vi ser till att alla pedagoger lär känna alla barn vid olika tillfällen så får barnen en trygghet i hela förskolans verksamhet. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger men med en stor skillnad – Vårt uppdrag!

Uppdraget
Läroplanen ligger till grund för alla förskolors verksamhet och på Giggen utgår vi från barnens nyfikenhet. Det BARNEN vill upptäcka vill vi PEDAGOGER upptäcka. Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Vi tillför nytt stoff, det vill säga nytt material eller frågor som gör att barnen tänker vidare i nya eller utvecklade banor. Utifrån barnens intresse ser vi pedagoger till att få med allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik, med mera

Mindre grupper
Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under sin dag på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi ges större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Tema
I grupperna har vi teman utifrån vad som intresserar barnen för stunden, det kan bli ett tema om exempelvis kartor, vatten eller om hur man är en bra kompis. Genom temaarbete inkluderas många delar av Läroplanen där vi utgår från flera olika ämnesområden i ett transdisciplinärt lärande och allt lärande sker på ett lekfullt sätt.

Barnens intresse och frågor visar vägen och vi pedagoger tillför nytt stoff i form av exempelvis fakta, material eller annat som får barnen att fortsätta vara nyfikna och vilja lära mer samt utvecklas.

Tillgänglig miljö
Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen, vi tror på att barn kan själva och ger dem möjlighet att ta ansvar och att kunna påverka i allt från stort till smått. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra så miljön är tydlig och inbjuder till lek och kreativitet.

Giggens dagsrutiner

07.30             Förskolan öppnar utomhus, barnen lämnas färdigklädda för lek

09.15             Samling/fruktstund sedan inne- eller utomhusverksamhet

ca.10.45        Samling

ca 11.00        Lunch

ca 11.45        Vila

ca 14.00        Mellanmål

Eftermiddagarna leker vi tillsammans ute på gården. Det händer även att vi stannar inne.

16.45             Fruktstund för barnen som är kvar

17.00              Förskolan stänger

 

Vilan
Barnen sover inne, ta med egen liten kudde och filt (gäller inte avd. Solen). Glöm inte napp, snutte, gosedjur om barnet använder det – märk allt med barnets namn.

Blöjor
Tar alla familjer med själva – ej Up and Go (då behöver vi ta av alla kläder). Barnen har uppmärkta platser för sina blöjor i skötrummet och vi skickar sms när det behöver fyllas på.

Specialkost och övrig allergi
Barn i förskolan erbjuds specialkost om det finns medicinska, religiösa eller etiska skäl. Fyll i och lämna medföljande blankett till förskolan. Nötter förekommer aldrig på förskolan då vi är en nötfri förskola. Har ni pälsdjur i familjen? Fråga om det finns allergiska barn som man behöver ta hänsyn till.

Sjukdomspolicy
Det kan ibland vara svårt att avväga om ett barn är tillräckligt friskt för att gå på förskolan. Vi vill här klargöra hur vi vill ha det i dessa sammanhang. Vi följer de rekommendationer som finns i skriften Smitta i förskolan från Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)

 • Barnets allmäntillstånd skall tillåta att det kan delta i alla aktiviteter, såväl inomhus som utomhus. Om barnet insjuknar under dagen eller är tillbaka för tidigt kontaktar vi er.
 • Barn som har feber kan inte vistas på förskolan. Minst en feberfri dag för att återhämta sig behövs innan barnet kommer tillbaka.
 • Barn med ögoninfektion hålls hemma tills behandlingen gjort barnet smittfritt, d.v.s. minst två dagar. Ögat skall vara irritationsfritt.
 • Barn som har maginfektion skall vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning eller diarré. Barnet ska kunna äta normal kost. För att förhindra vidare smitta skall även syskon vara hemma.
 • Inga mediciner mot infektioner ges på förskolan.

Yngre barn som ännu inte hunnit bygga upp sitt immunförsvar blir lätt och ofta sjuka. Det är helt normalt och en del i barnets utveckling. För att ditt barn ska kunna bygga upp sitt immunförsvar är det viktigt att barnet får vara hemma och tillfriskna i lugn och ro. Om ditt barn blir sjukt under vistelsen på förskolan och inte orkar delta i förskolans aktiviteter kontaktar vi dig så att du kan hämta ditt barn.

Informationsflöde
Täby förskola använder webbverktyget Schoolsoft där information från avdelningen, förskolan och chef-teamet finns att läsa som bland annat dokumentation som visar ditt barns förändrade lärande genom förskoletiden. Information om ditt barns lärande och utveckling sker även i det dagliga mötet vid lämning/hämtning samt under föräldrasamtal en gång per termin.  

När du har frågor eller annat som du vill prata om kontaktar du i första hand avdelningens pedagoger, i andra hand platsansvarig och sedan förskolecheferna. Tveka inte att höra av dig. 

När du har frågor eller annat som du vill prata om kontaktar du i första hand avdelningens pedagoger eller platsansvarig sedan förskolecheferna. Tveka inte att höra av dig.

 • Viktigt att ni fyller i barnets ramtider på schoolsoft (klicka bort veckan så gäller tiderna varje dag). Lämning och hämtning ska ske inom den tid du har uppgett, vi anpassar pedagogernas schema utifrån barnens tider. Behöver du tillfälligt ändra ditt barns tid kan du prata med pedagogerna. Om du blir försenad när du ska hämta ditt barn vill vi att du ringer förskolan. Har ni behov av att utöka barnets ramtider varslar ni förskolan 14 dagar innan och ändrar sedan ramtiderna i Schoolsoft när det blir aktuellt.
 • På Giggen är vi ute varje dag och ditt barn behöver kläder för alla väder. I hallen har ditt barn en egen hylla som är avsedd för ytterkläder och extrakläder. Det är viktigt att du märker barnets kläder, nappar etc. för att både du och vi lättare ska hitta ditt barns tillhörigheter.
 • Om ditt barn ska vara ledig eller är sjuk vill vi att du frånvaro anmäler i Schoolsoft och anger orsak i ”meddelande” för aktuell dag, innan kl.8.00. När barnet blivit frisk vill vi att du skickar ett sms senast kl.14.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Detta är viktigt då vi planerar eventuella vikariebehov utifrån antalet barn.
 • Om någon annan än vårdnadshavare skall hämta barnet är det viktigt att ni meddelar förskolan i förväg, annars får vi inte lämna ut era barn (”meddelande” i Schoolsoft).

Ni måste alltid vara kontaktbara. Det är ert ansvar att se till att förskolan alltid kan få tag på någon som har ansvar för barnet.

 

Kläder på förskolan – råd och tips
Såhär behåller barnen värmen och får bästa rörelseförmåga:

 

 • Närmast kroppen: ull eller funktionsställ, ullstrumpor på fötterna (flossade på insidan värmer mest).
 • Mellanlager: fleecetröja/byxa/overall, finns även i ull. Är det kallt behövs ytterligare ett lager med fleece.
 • Ytterlager: skaljacka/byxor/overall och/eller vinteroverall.
 • Halsen: en fleece/ull krage hjälper kroppen att behålla värmen.
 • Mössa/vantar: anpassade efter årstiden. Fingervantar används när barnet kan sätta på de själv. Innan dess är det tumvantar som gäller (de värmer också mer).
 • Skor/stövlar: allvädersstövlar behövs vid slaskväder och varmare vinterskor används när det är snö.
 • Galonkläder: behövs när det regnar, så rymliga att en vinteroverall får plats under.
 • Regnmössa: ”sydväst” rekommenderar vi till alla barn, regnjackans luva är inget bra alternativ.
 • Galonvantar: med fleecefoder alt. ofodrade med ullvantar.

Förtydligande: galonkläder och stövlar ska alltid finnas på förskolan då vi är ute i alla väder.

Tänk på att fleecefodrade galonkläder fungerar utmärkt när det inte är för kallt. Vid kallare väderlek kyler galonen och blir även hård så att det hämmar barnens rörelseförmåga, då är det bättre att välja en vinteroverall.

 

Av säkerhetsskäl skall barnen inte använda halsduk eller kläder med fast luva på förskolan!
Det är vår skyldighet att skydda barnen från solen. Vår och sommar behöver alla barn en solhatt på förskolan, väljer man att ha keps rekommenderar vi en som också skyddar öron och nacke. En långärmad t-shirt och tunnare långbyxor (istället för shorts) är bra att ha då kläder skyddar bäst mot solen. Ni föräldrar smörjer in solskydd som komplement på morgonen och vi fyller på efter vilan. Ni tar med egen solkräm/solstift (märkt med namn) som läggs på barnets hylla.

Avdelning Stjärnan: 070-621 67 96

Avdelning Månen: 070-621 86 79

Avdelning Solen: 070-621 85 83

Platschef Giggen | Tove Wilhelmsson | 070-766 15 75 

Rektor Maria Lagersten: maria.lagersten@tabyforskola.se

Biträdande rektor Elisabeth Bonfant: elisabeth.bonfant@tabyforskola.se

Kontakta oss

Klövjevägen 36
187 31 Täby
Öppettider: Måndag till fredag – 07:30 – 17:00
Platschef: Tove Wilhelmsson | 070 7661575
Avdelningstelefoner:
Solen:  070 – 621 85 83
Månen:  070 – 621 86 79
Stjärnan:  070 – 621 67 96