Giggens profil

Vår profil

Trygghet och gemenskap
På Giggen ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Genom att vi ser till att alla pedagoger lär känna alla barn vid olika tillfällen så får barnen en trygghet i hela förskolans verksamhet. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger men med en stor skillnad – Vårt uppdrag!

Uppdraget
Läroplanen ligger till grund för alla förskolors verksamhet och på Giggen utgår vi från barnens nyfikenhet. Det BARNEN vill upptäcka vill vi PEDAGOGER upptäcka. Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Vi tillför nytt stoff, det vill säga nytt material eller frågor som gör att barnen tänker vidare i nya eller utvecklade banor. Utifrån barnens intresse ser vi pedagoger till att få med allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik, med mera

Mindre grupper
Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under sin dag på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi ges större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Projekt
Varje avdelning jobbar med ett projekt som löper över hela läsåret. Varje avdelning delar upp barnen i mindre projektgrupper. Projektet baseras på barnens intressen och det som intresserar dem för stunden,  exempelvis kartor, vatten eller om hur man är en bra kompis. I grupperna jobbar vi med projektet utifrån vad som intresserar just de barnen och deras funderingar och frågeställningar är det som driver projektet framåt. I slutet på läsåret kommer de olika grupperna ha gjort olika saker men ändå i samma projekt. Genom ett projekterande arbetssätt inkluderas många delar av Läroplanen där vi utgår från flera olika ämnesområden i ett transdisciplinärt lärande och allt lärande sker på ett lekfullt sätt. Barnens intresse och frågor visar vägen och vi pedagoger tillför nytt stoff i form av exempelvis fakta, material eller annat som får barnen att fortsätta vara nyfikna och vilja lära mer samt utvecklas.

Tillgänglig miljö
Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen, vi tror på att barn kan själva och ger dem möjlighet att ta ansvar och att kunna påverka i allt från stort till smått. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra så miljön är tydlig och inbjuder till lek och kreativitet.

Förskolelärare bär ett barn i famnen. Barnet bär en reflexväst då de är utomhus. Båda tittar in i kameran.

Lärarna på Enhagen

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.