Den viktiga fritidsverksamheten

Fritidshemmen på Täby Friskola är små enheter där vi ser alla barnen under hela dagen. Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidsverksamhet så att våra barn känner att dagen fortsätter med samma atmosfär och struktur från morgon till eftermiddag. Att vi följer och ser barnen under hela dagen ger oss goda möjligheter att ge information och ha bra kommunikation med både barn och föräldrar.

En av våra viktigaste uppgifter på fritidshemmen är att barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter. Vi arbetar med faddergrupper för att alla barn ska lära känna, och ta hand om varandra. Det skapar lugn och trygghet i våra fritidsgrupper.

För oss på Täby Friskola är det extra viktigt att vi varje dag ser alla barn och lyfter fram alla barnens olika egenskaper för att bidra till harmoni, skratt och glädje i gruppen. Att möta varje individ med ödmjukhet och respekt skapar en god relation mellan barn och vuxna. Ett viktigt motto är att ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad.”

Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper och anordnar olika aktiviteter. Det kan till exempel vara skapande, massage, livskunskap, matteklubb och bakning. När vi äter mellanmål har vi högläsning för att vi ska få en lugn stund tillsammans som även ger återhämtning.

Här på Täby Friskola är stolta över vår fritidsverksamhet!

Kontaktuppgifter till fritidshemmen

Chef för fritidshemmen: Helena Heuser

Gribbylund

Lilla Gribbylund Åk F-1
Trefaldighetsvägen 22A
187 67 Täby
Fritids: 073-661 27 46

Stora Gribbylund Åk 2-5
Armévägen 61-63
187 64 Täby
Fritids: 073-661 27 43

Löttingelund Åk F-5
Gribbylundsvägen 134
187 68 Täby

Hägernäs

Pilotvägen 1
183 59 Täby
Fritids: 073-661 27 31 (Kabinen Åk F-1)
Fritids: 070-276 20 44 (Hangaren Åk 2-5)

Ljungmyr

Ljungmyrsvägen 14
187 46 Täby
Fritids: 073-661 27 49 (Mars Åk F-1)
Fritids: 070-772 61 79 (Tellus Åk 2-5)

Ullna Strand

Norrtorpsvägen 12
187 61 TÄBY
Fritids: 070-542 15 05