En dag på Ullna

På Täby Förskola Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten.

En dag hos oss

06.45 Förskolan öppnar. Vi startar dagen tillsammans på avdelningen Granen.

07.30 Gemensam utevistelse

09.00-10.30 Samling och aktiviteter startar.

Lunch serveras på respektive avdelning. Vi har en lugn och pedagogisk stund tillsammans med barnen.

11.00 Äter de yngre barnen

11.15 Äter de äldre barnen

11.45 -12.00 Alla barnen vilar efter behov. Efter vilan erbjudas både aktiviteter inomhus och utomhus.

14.00 Serveras mellanmål

15.00 Utevistelse

16.30 Gemensam fruktstund

17:15 Förskolan stänger

Glad förskolepedagog står ute på förskolans gård och tottar in i kameran med värme. Intill sig har hon två pojkar som klättrar på ett lägre plank.